Publicatie De relatie tussen radiofrequente elektromagnetische straling van mobiele telefoons en hersentumoren: de incidentietrends van hersentumoren in Zuid-Korea

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via ScienceDirect

Moon, J.

In deze studie hebben de auteurs de relatie tussen het nationaal aantal mobiele-telefonieabonnementen en de incidentie (het aantal nieuwe gevallen in een populatie op een gegeven ogenblik) van hersentumoren in Zuid-Korea bekeken. Het nationaal aantal mobiele-telefonieabonnementen wordt dus gebruikt om de blootstelling aan elektromagnetische velden (RF-EMV) te bepalen.

De in de studie gebruikte gegevens zijn afkomstig van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) voor de periode van 1985 tot 2019, en van het Zuid-Koreaanse centrale kankerregister dat door het nationale kankercentrum wordt beheerd voor de periode van 1999 tot 2018.

De resultaten van deze studie hebben een verband aangetoond tussen het nationaal aantal mobiele-telefonieabonnementen en de incidentie van drie kwaadaardige hersentumoren en drie goedaardige tumoren.

De auteurs concluderen dat, rekening houdend met het feit dat de belangrijkste route van blootstelling aan RF-EMV zich aan de frontotemporale kant van de hersenen bevindt (ter hoogte van de oren), de positieve resultaten, die wijzen op een verband tussen blootstelling aan mobiele telefoons en kwaadaardige tumoren van de frontale en temporale kwabben, zouden kunnen worden verklaard door de locatie van de mobiele telefoon tijdens het gebruik.

Er dient te worden opgemerkt dat deze studie een belangrijke beperking heeft. Het aantal abonnementen op mobiele telefonie nationaal is immers geen betrouwbare en geschikte maatstaf om de blootstelling aan RF-EMV te evalueren. Niets wijst er namelijk op hoe mensen hun mobiele telefoon gebruiken: duur en frequentie van het gebruik, aan het oor, met bluetooth of bedrade handsfreesets. Toekomstige studies zouden moeten worden gebaseerd op objectieve middelen om de werkelijke blootstelling aan RF-EMV van elke persoon die in het onderzoek is opgenomen te beoordelen.

Onder deze omstandigheden is het niet aannemelijk om op basis van deze studie conclusies te trekken over een mogelijk verband tussen RF-EMV-blootstelling van mobiele telefoons en hersentumoren.