Publicatie De effecten van radiofrequente blootstelling op de mannelijke vruchtbaarheid en nadelige reproductieve uitkomsten: Een protocol voor twee systematische reviews van menselijke observationele studies met meta-analyse

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Kenny RPW. et al.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft recentelijk een oproep gedaan voor systematische reviews van de literatuur om diverse gezondheidseffecten te beoordelen op basis van recente studies en de beschikbare literatuur, waarbij rekening moet worden gehouden met de kwaliteit van elke individuele studie en hun algemene resultaten.

In het kader hiervan moeten de betrokken onderzoekers ook hun protocollen publiceren, zodat deze gecontroleerd en kritisch nagelezen kunnen worden door de wetenschappelijke gemeenschap. Dit is een van deze protocollen. De twee reviews volgens dit protocol zullen het effect van langdurige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) op vruchtbaarheid onderzoeken. De auteurs zullen in hun analyse kwantitatieve observationele studies bij mensen over het effect van RF-EMV-blootstelling opnemen: de eerste review zal zich concentreren op het effect van blootstelling aan RF-EMV van volwassen mannelijke deelnemers op onvruchtbaarheid, morfologie van het sperma, concentratie of totaal aantal of beweeglijkheid van de spermacellen. In de tweede review zal gekeken worden naar het effect van blootstelling aan RF-EMV van volwassenen voorafgaand aan de bevruchting of zwangere vrouwen op vroeggeboorte, kleine zwangerschap (geassocieerd met verminderde groei in de baarmoeder), miskraam, doodgeboorte en geboorteafwijkingen.