Publicatie De effecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden op zelfgerapporteerde symptomen bij de mens: Een protocol voor een systematisch overzicht van experimentele studies bij mensen

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Bosch-Capblanch X. et al.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft recentelijk een oproep gedaan voor systematische reviews van de literatuur om diverse gezondheidseffecten te beoordelen op basis van recente studies en de beschikbare literatuur, waarbij rekening moet worden gehouden met de kwaliteit van elke individuele studie en hun algemene resultaten.

In het kader hiervan moeten de betrokken onderzoekers ook hun protocollen publiceren, zodat deze gecontroleerd en kritisch nagelezen kunnen worden door de wetenschappelijke gemeenschap. Dit is een van deze protocollen. De review volgens dit protocol zal het effect van langdurige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) op zelf gerapporteerde, niet-specifieke symptomen beschrijven in observationele studies bij mensen. Daarnaast zullen ook studies worden opgenomen die gaan over elektrohypersensitiviteit (EHS). Ook studies die de nauwkeurigheid van de perceptie van de aan- of afwezigheid van blootstelling hebben gemeten, zullen worden opgenomen