Publicatie Blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden en apoptose: Een overzicht van in vitro studies op zoogdiercellen

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Romeo S. et al.

Romeo et al. onderzochten de potentiƫle effecten van RF-EMV op apoptose (geprogrammeerde celdood) om de leemtes in de beschikbare wetenschappelijke kennis op dit gebied te identificeren.

Zij vonden 121 artikelen, maar slechts 42 daarvan voldeden aan de basiskwaliteitscriteria van laboratoriumstudies (d.w.z. controle voor schijnblootstelling, ten minste drie onafhankelijke experimenten, aangepaste dosimetrie-analyse, d.w.z. een beoordeling van de energie van het elektromagnetisch veld die door weefsel wordt opgenomen, en temperatuurmonitoring) en uit hun samengevoegde analyse concludeerden zij dat er een grote leemte in de kennis is als gevolg van de tekortkomingen in de experimentele opzet van de meeste studies. Opnieuw wordt gewezen op de noodzaak om de kwaliteit van het RF-EMV-onderzoek te verbeteren, aangezien het van cruciaal belang is de betrouwbaarheid, robuustheid en reproduceerbaarheid van de resultaten te waarborgen.

De auteurs wezen op bepaalde tendensen van een significatief effect van RF-EMV op apoptose. In een vervolgstudie zullen zij een kwalitatieve beoordeling maken van de hier opgenomen papers, om meer inzicht te krijgen in de effecten. Eens deze resultaten gepubliceerd zijn, zullen deze ook worden opgenomen in ons literatuuroverzicht.