Publicatie Gelijktijdige blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons en het ongehinderd drinken van fructose

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Gelijktijdige blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons en het ongehinderd drinken van fructose tijdens de pre-, peri- en post-puberale stadia verstoort de hypothalamus- en leverregulatie van de energiehuishouding in de vroege volwassenheid: experimenteel bewijs

Dit werk ligt in de lijn van studies die een verband proberen aan te tonen tussen blootstelling aan radiofrequenties (RF) en zwaarlijvigheid bij jongeren. Volgens de auteurs toont deze studie op ratten aan dat blootstelling aan RF afkomstig van mobiele telefoons en onbeperkte inname van fructose (dit is de suiker terug te vinden in fruit, maar die ook vaak gebruikt wordt in frisdranken en bewerkte voedingsmiddelen) tijdens de kinderjaren en de adolescentie een remmend effect heeft op de sturing van het eetgedrag en de ontwikkeling van het verzadigingsgevoel in de vroege volwassenheid.

Ook deze studie heeft bepaalde belangrijke beperkingen in zijn experimentele opzet, waaronder het gebrek aan een correct blootstellingssysteem, het ontbreken van de juiste stralingsdosering en het ontbreken van geblindeerde testen. Deze beperking komen zeer vaak terug in het onderzoek naar de interactie tussen elektromagnetische velden en proefdieren, maar dit zijn belangrijke controles op de kwaliteit van een onderzoek. Op deze manier kunnen andere oorzaken van bepaalde effecten uitgesloten worden.

Bovendien moet steeds rekening gehouden worden met het feit dat studies in proefdieren niet altijd direct te vertalen zijn naar menselijke condities, maar een belangrijke stap kunnen zijn in het verbeteren van de wetenschappelijke kennis.