Publicatie Blootstelling aan elektromagnetische golven met hoog vermogen van gezonde muizen en muizen die tumoren dragen

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Evaluatie van de effecten op de groei, het gedrag, de tumorgroei en de vaatpermeabiliteit van muizen (Kolosnjaj-Tabi J. et al.)

In deze studie werden zowel gezonde als tumordragende muizen blootgesteld aan radiofrequenties. De auteurs vonden geen verschil wanneer het aankwam op de groei van de muis, de groei van de tumor of in het gedrag van de muis. Daarnaast veroorzaakte de blootstelling niet een verhoogde vaatpermeabiliteit (het vermogen van moleculen om door bloedvaten te gaan en weefsel te bereiken).

Deze studie heeft wel beperkingen in zijn experimentele opzet, zoals het ontbreken van blind uitgevoerde testen en het ontbreken van de juiste stralingsdosering.