Publicatie Blootstelling aan een 1.8 GHz radiofrequent veld moduleert ROS in menselijke HEK293 cellen als een functie van de signaalamplitude

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Pooam et al.

In deze studie onderzochten Pooam et al. de effecten van blootstelling aan RF op oxidatieve stress in de cel. Het gaat hier meer bepaald over de aanwezigheid van reactieve zuurstofverbindingen, dit zijn natuurlijk voorkomende verbindingen die kunnen reageren met andere moleculen in de cel. De auteurs vonden dat blootstelling aan RF-EMV zorgde voor een toename in deze reactieve zuurstofverbindingen. Ze vonden ook een sterke toename in de proteïnen die deze zuurstofverbindingen onschadelijk maken. De studie merkt ook op dat de resultaten sterk afhangen van signaalfrequentie.

In het geval van reactieve zuurstofmoleculen is het ook belangrijk om te onthouden dat deze in verschillende mate voort kunnen komen uit het aanwezige cel metabolisme en dat de aanwezigheid van deze moleculen kan worden opgevangen door mechanismen die reeds aanwezig zijn in de cel. Wanneer de aanwezigheid van deze reactieve zuurstofverbindingen het cellulaire opvangmechanisme overstijgt, dan kan dit ernstige problemen opleveren. Er is voorlopig geen algemene consensus of een stijging in deze reactieve zuurstofsoorten gelieerd aan de blootstelling aan RF-EMV zou kunnen bijdraagt aan mogelijke negatieve gezondheidseffecten. De WHO heeft recentelijk een oproep gedaan voor een reeks systematische reviews met meta-analyses (onderzoekstechniek die de resultaten van een aantal vergelijkbare studies bundelt en herberekent) die de effecten gelieerd aan de blootstelling aan RF-EMV op een correcte manier zouden moeten analyseren gebaseerd op de beschikbare data.

Deze studie heeft beperkingen in zijn experimentele opzet, zoals het ontbreken van blind uitgevoerde testen en het ontbreken van correcte dosimetrie, dit is de meting van de elektromagnetische energie die wordt geabsorbeerd in biologische weefsels die zijn blootgesteld aan RF-EMV.