Publicatie Blootstelling aan 1800 MHz LTE elektromagnetische velden onder ontstekingsbevorderende omstandigheden verlaagt de responssterkte en verhoogt de akoestische drempel van auditieve corticale neuronen

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Souffi S. et al.

De studie van Souffi et al. onderzocht de invloed van de blootstelling aan RF-EMV (4G) op ratten. De auteurs concludeerden dat blootstelling aan 1800 MHz LTE geen effecten heeft op de morfologie (de vorm, structuur en grootte) van de cellen op niveau van de hersenen en verder geen effecten oproept bij gezonde dieren. In dieren met acute neuroinflammatie (plots optredende ontsteking van het centrale zenuwstelsel) die werden blootgesteld aan RF-EMV, zagen de auteurs een vermindering gezien van neurale respons (dat wil zeggen een vermindering van de overdracht van signalen door zenuwcellen) in de hersenschors. Dit suggereert dat neuroinflammatie de neuronen gevoeliger zou kunnen maken voor RF-EMV. Het effect van het LTE-signaal op de neuronale activiteit zou dus variƫren naargelang de gezondheidstoestand van de ratten.

Net als elke experimentele studie, heeft ook deze studie beperkingen in zijn experimentele opzet. Souffi et al. voldeden echter aan de meeste kwaliteitscriteria die gangbaar zijn in het onderzoek, het is enkel onduidelijk of de lichaamstemperatuur van de dieren werd opgevolgd om de aanwezigheden van mogelijke verhittingseffecten te controleren.