Publicatie Bewijselementen voor effecten van blootstelling aan radiofrequentie op de antioxidant status die mogelijk kunnen bijdragen tot de ontstekingsreactie en demyelinisatie in de hersenen van ratten

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Sharma A, Shrivastava S, Singh A, et al.

In deze studie op ratten (ook wel een in vivo studie genoemd) onderzochten de auteurs de oxidatieve stress van microgolfstraling dat resulteert in de afsterving van de zenuwcellen of verbindingen tussen de zenuwcellen in de hersenen bij ratten. Onder oxidatieve stress verstaan we de verhoogde aanwezigheid van reactieve zuurstofverbindingen in de cel. Hierbij werden ratten blootgesteld aan een frequentie van 2100 MHz gedurende 4 uur/dag, 5 dagen/week gedurende 3 maanden.

De hersenen van de blootgestelde ratten werden vergeleken met die van de controlegroep. Uit de resultaten bleek dat blootstelling aan microgolven het gehalte aan bepaalde vetzuren en cholesterol aanzienlijk verhoogde.

Oxidatieve stress werd waargenomen en werd bevestigd door de aanwezigheid van cytokines (kleine eiwitten die belangrijk zijn voor de communicatie tussen de cellen) in de blootgestelde groep. Microscopische observatie bevestigde een belangrijke verandering in het myelinisatieproces (myeline vormt de basis voor de witte stof in de hersenen dat er voor zorgt dat signalen tussen de hersencellen sneller worden doorgegeven) en de delen van de hersencellen van de blootgestelde dieren.

Op basis van deze bevindingen concluderen de auteurs dat chronische blootstelling aan de 2100 MHz frequentie oxidatieve stress veroorzaakt, die leidt tot neurale schade en demyelinisatie en de neurale communicatie kan beïnvloeden.

Hoewel deze studie aanzet kan geven tot verder onderzoek, heeft deze studie een aantal beperkingen in zijn experimentele opzet , zoals het ontbreken van blind uitgevoerde testen. Daarnaast werd er geen rekening gehouden met mogelijke verhitting van het staal, waardoor verhitting gerelateerde effecten ook niet uitgesloten kunnen worden.