Publicatie Bewijs voor een verband tussen COVID-19 en blootstelling aan radiofrequente straling van draadloze communicatie waaronder 5G

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

De titel van de paper wekt de indruk dat er een verband zou blijken te bestaan tussen de verspreiding van COVID-19 en blootstelling aan radiofrequente signalen, waaronder 5G. Maar gelet op de beperkingen van de paper is het niet mogelijk om dat verband te leggen.

De auteurs geven enkel een lijst van de biologische effecten die gelinkt worden aan radiofrequente blootstelling die vergelijkbaar zijn met de tekenen van COVID-19 en de progressie daarvan, zoals veranderingen in het bloed, oxidatieve stress, verstoring en activering van het afweersysteem. De auteurs beweren dat straling van draadloze communicatie de COVID-19-pandemie verergerd kan hebben door de gastheer te verzwakken en de COVID-19-ziekte te verscherpen.

De auteurs baseren hun conclusies echter niet op een uitgebreide analyse van de wetenschappelijke kennis, maar wel op artikelen die hun hypotheses van effecten van radiofrequenties ondersteunen, zonder oog te hebben voor de kwaliteit van die studies. Toch keren ze hierop terug in de discussie, wanneer ze schrijven: “Geen enkele van de hier besproken observaties bewijst echter dat verband. In het bijzonder bevestigt het bewijs geen causaal verband.” (vrij vertaald) Verder wordt geschreven, “Een mogelijke kritiek op deze paper is dat nadelige biologische effecten van niet-thermische blootstelling nog niet universeel aanvaard worden in de wetenschap” en “Nog een zwak punt van deze paper is dat sommige biologische effecten van blootstelling aan straling van draadloze communicatie op inconsistente wijze in de literatuur worden gerapporteerd” (vrij vertaald).

Gezien de beperkingen in het literatuuronderzoek, de beoordeling van de kwaliteit van de studies en de verwarring tussen associatie en oorzakelijk verband, is het niet mogelijk om conclusies te trekken uit dit werk.

Bovendien wordt door de auteurs gezegd dat het betreffende virus in Wuhan opdook kort na de uitrol van het 5G-netwerk over de hele stad. Hoewel het klopt dat er 5G-antennes aanwezig waren in Wuhan in de periode dat het virus werd ontdekt, was dit zowel in China als daarbuiten niet de enige stad waar 5G was uitgerold.

Tot op heden is er geen geloofwaardig wetenschappelijk bewijs geleverd dat er een verband is tussen de COVID-19-pandemie en 5G. Hoewel dit bewijs ontbreekt, is dit artikel niet de enige studie die beweert dat er een link is tussen COVID-19 en 5G. De meeste van deze papers zijn grotendeels gebaseerd op de verwarring tussen correlatie en causaal verband, alsook op foutieve interpretatie van statistische gegevens. Om uit te leggen hoe dit idee zich kon verspreiden, bieden dit artikel en deze studie enige kritische informatie. Voor meer diepgaande informatie over de gesuggereerde correlatie van COVID-19 met 5G-technologie, en de statistisch ongeldige denkfouten waarop de deze theorie berust, werd een wetenschappelijke paper gepubliceerd om te wijzen op de fouten in vele van de studies die zogezegd de link tussen beide ondersteunen.

bron: Rubik, Beverly, and Robert R Brown. “Evidence for a connection between coronavirus disease-19 and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G.” Journal of clinical and translational research vol. 7,5 666-681. 29 Sep. 2021