Publicatie Beroepsmatige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Stam, R.

In deze systematische review van epidemiologische studies, werd beroepsmatige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) beoordeeld. Het moet genoteerd worden dat hier niet gekeken werd naar een negatieve gezondheidsimpact, maar gewoon naar de hoeveelheid straling aan dewelke werknemers worden blootgesteld. Er werden maximale blootstellingen gerapporteerd die de limieten overschrijden voor diƫlektrische verwarming, scanners voor beveiliging en radiofrequentie-identificatie, plasma-apparaten en omroep- en telecommunicatiezenders. Beroepsmatige blootstelling die de limieten overschreed was zeldzaam voor microgolfverwarming en radartoepassingen. Enkele publicaties betroffen casussen van arbeidsongevallen gevolgd door een medisch onderzoek naar thermische gezondheidseffecten. De auteur concludeerde ook dat de nieuwe bronnen van beroepsmatige blootstelling, zoals de telecommunicatiesystemen van de vijfde generatie of de energietransitie, nader moeten worden beoordeeld.

Deze studie identificeert specifieke bronnen van beroepsmatige blootstelling aan RF-EMV en vergelijkt de gepubliceerde blootstellingen met grenswaarden. De studie betreft de gepubliceerde maximumwaardes en niet de gemiddelde waardes. Het gaat hier dus vaak om uitzonderlijke (worst-case) omstandigheden die niet representatief zijn voor het grootste deel van de blootstellingen of voor goede werkpraktijken. Dit systematisch literatuuronderzoek zou echter kunnen helpen om de domeinen te verduidelijken waar meer aandacht voor arbeidsveiligheid aangewezen kan zijn.