Publicatie 1.800 MHz radiofrequente elektromagnetische straling belemmert de groei van neurieten met een afname van Rap1-GTP in primaire hippocampusneuronen en neuro2a-cellen van de muis

Ontdek alle publicaties

Publicatie - Gezondheid

Bron via PubMed

Li Y et al.

Deze studie onderzoekt hoe de groei van neurieten (een onderdeel van een zenuwcel) kan worden beïnvloed door blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV).

Deze studie toont dat RF-EMV mogelijk een verstoring van de uitgroei van de neurieten kan veroorzaken. Zo zagen de auteurs onder meer een vermindering in de lengte, het aantal primaire en secundaire neurieten, en de vertakkingspunten van deze neurieten. Verder zagen ze ook een vermindering in de productie van bepaalde specifieke proteïnen in deze cellen. Door de expressie van het actieve proteïne Rap1 te stimuleren werden de geobserveerde verstoringen terug omgekeerd. De kans is dus groot dat Rap1 activiteit en verwante signaalwegen zijn betrokken bij de verstoring van de uitgroei van neurieten veroorzaakt door 48-uur blootstelling aan 1.800 MHz RF-EMV.

Dit is een studie waarbij de kwaliteitscriteria voor in vitro studies goed werden toegepast. Maar zoals alle in vitro studies heeft het ook zijn beperkingen. Zo is het moeilijk om het direct te linken aan een ziektebeeld, en weten we niet of deze resultaten ook bekomen kunnen worden in vivo. Verder onderzoek is dus nodig om hier uitsluitsel over te bieden.