04 mei 2022 BIPT publiceert studie die buitenlandse 5G-toepassingen in kaart brengt

Teneinde de Belgische bedrijven te inspireren en om er voor te zorgen dat de nakende uitrol van 5G ook samengaat met een snelle adoptie van deze nieuwe technologie, publiceert het BIPT een studie die mogelijks inspirerende 5G-toepassingen uit het buitenland in kaart brengt. Uit het grote aantal bestaande buitenlandse voorbeelden werden er 113 praktijkgevallen van verschillende types geselecteerd als zijnde het relevantst binnen de Belgische context.

I Stock 1295470597
Ontdek alle bekijk alle nieuws

Teneinde de Belgische bedrijven te inspireren en om er voor te zorgen dat de nakende uitrol van 5G ook samengaat met een snelle adoptie van deze nieuwe technologie, publiceert het BIPT een studie die mogelijks inspirerende 5Gtoepassingen uit het buitenland in kaart brengt. Uit het grote aantal bestaande buitenlandse voorbeelden werden er 113 praktijkgevallen van verschillende types geselecteerd als zijnde het relevantst binnen de Belgische context.

De uitrol van 5G en dus ook de toepassingen van deze technologie hebben in België enige achterstand opgelopen tegenover de meeste andere landen van de EU en de rest van de wereld, waar de uitrol van 5G al sinds 2018 begonnen is. De langverwachte veiling van het toekomstig 5G radiospectrum wordt in ons land voorzien voor juni 2022. De 5G technologie is onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat consumenten en bedrijven kunnen profiteren van de digitalisering in alle industriële sectoren. Om een snelle adoptie van de 5G technologie te ondersteunen heeft het BIPT door Capgemini Invent een studielaten uitvoeren die een overzicht biedt van geslaagde 5G-initiatieven in het buitenland, om als inspiratie te dienen voor de Belgische markt. Daarnaast kan deze studie ter inspiratie dienen voor het programma van de Federale regering waarbij 24 miljoen euro wordt voorzien voor 5G pilootprojecten.

Uit de studie blijkt dat er reeds een groot en verscheiden aantal 5G-toepassingen te vinden zijn in het buitenland. Hierbij werd niet alleen gekeken naar de Europese context, maar ook naar verder gelegen landen die al langer met 5G-toepassingen aan de slag gaan, zoals bijvoorbeeld China en de Verenigde Staten.

Volgens de studie heeft ons land vaak zelfs een voorsprong op haar Europese buurlanden wanneer gekeken wordt naar het aandeel ondernemingen die bijvoorbeeld artificiële intelligentie, het internet der dingen en ‘big data’ toepassen. Deze technologieën zullen zeker profiteren van een performante 5G-infrastructuur en kunnen interessante use-cases opleveren. De aanwezigheid en knowhow van al deze technologieën zullen elkaar ondersteunen en de impact van 5G-toepassingsimplementaties op de economie en de samenleving versterken.

Om een representatieve, relevante en diverse verzameling praktijkgevallen of ‘use cases’ te verzamelen, werden bij de selectie verschillende filters gehanteerd. Zo werden enkel deze use cases beschouwd uit sectoren welke het potentieel hebben om sterk beïnvloed te worden door de implementatie van 5G. Daarnaast werden ook enkel projecten beschouwd die al voorbij het ‘theoretische’ niveau waren en zich dus al minstens in een ontwikkelingsfase bevonden. Een bijkomend criterium was dat de geselecteerde use cases aansluiting zouden moeten vinden bij een sector vallende onder de federale bevoegdheid. Tenslotte werden potentiële use cases geselecteerd op basis van zes criteria die de groei en ontwikkeling ondersteunen: effect op 5G-sensibilisering, gerealiseerde prestatiewinsten, duurzaamheid, innovatieve aard, implementatie van artificiële intelligentie & edge computing en maturiteit & schaalbaarheid. Enkel deze use cases met een voldoende hoge gemiddelde score voor deze criteria werden uiteindelijk in de verzameling opgenomen. Deze criteria werden gesteld met het doel enkel use cases te selecteren die de adoptie van 5G in België zouden kunnen versnellen op een duurzame en economisch efficiënte manier. Er werden uiteindelijk 113 use cases opgelijst die voldeden aan de gestelde voorwaarden.

Deze oplijsting van 113 use cases bestaat met 88% voor het merendeel uit B2B-gerichte use cases. Dit is een verschil tegenover de 4G-technologie, die zich meer op het consumenten-gedeelte van de markt richtte.

Bovendien bestaat de lijst, met 27 geselecteerde projecten, voor bijna een kwart van de gevallen uit use cases die aansluiting vinden bij de sector van het transport & de logistiek (24%). Wanneer daar productie (22%) en ‘smart city’-toepassingen (13%) bijgeteld worden, maken deze use cases met 67 projecten meer dan de helft (59%) van de selectie uit. Use cases vanuit deze sectoren voldeden het best aan de vooropgestelde selectiecriteria, en lijken dan ook het grootste potentieel te bieden voor het bijdragen aan de succesvolle adoptie van 5G in België. Daarnaast bieden ook projecten binnen de sectoren van de energie & nutsvoorzieningen (12%), gezondheidszorg & biowetenschappen (10%), defensie & openbare veiligheid (8%), cultuur (5%) en overheidsadministratie (5%) enig potentieel.

De use cases tonen aan dat 5G-gebruik gelinkt is aan verscheidene digitale oplossingen, waarbij veel technologieën betrokken zijn zoals automatisering, drones, geconnecteerde camera’s en sensoren. De overheersende technologieën hierbij vastgesteld zijn het internet van de dingen, artificiële intelligentie en edge computing. De aanwezigheid van en knowhow gelinkt aan al deze technologieën zullen elkaar ondersteunen en de effecten van de implementatie van 5G-toepassingen op de economie en de samenleving versterken. Ons land is hiermee klaar voor de omarming van 5G-toepassingen, waarbij 5G als een belangrijke ‘enabler’ dient te worden beschouwd die voordelen zal opleveren voor de hele samenleving en/of economie.

Bekijk de volledige studie op deze link.