Infographic Positieve economische impact door 5G ontwikkelingen

Ontdek alle infographics

Infographic - Economie

Een studie van BIPT afgenomen door consultant Axon partners raamt dat 5G het Belgische bbp (bruto binnenlands product of de totale geldwaarde van alle in ons land geproduceerde goederen en diensten) tegen 2030 zal doen toenemen met 4 tot 6 miljard euro. Dat komt overeen met een stijging tussen 0,8% en 1,2%. Verder wordt verwacht dat 5G een positief effect zal hebben op de werkgelegenheid, voornamelijk door de creatie van 40.000 tot 80.000 nieuwe banen verbonden aan de nieuwe toepassingen die de 5G-technologie mogelijk maakt.