Blogpost Waar of niet waar? Mythes rond 5G.

5G smartphone
Ontdek alle blogposts
Sciensano

Sciensano

Zoals bij elke introductie van nieuwe technologieën roept ook de introductie van 5G veel vragen en bezorgdheden op. Fake news en complottheorieën verspreiden zich als een lopend vuurtje. De meeste mythes gaan over de gezondheidseffecten van 5G. Maar moeten we ons echt zorgen maken? Hieronder zetten we alles op een rijtje.

"De verspreiding van het coronavirus is gelinkt aan de uitrol van 5G"

Niet waar

Het coronavirus brak uit in de Chinese stad Wuhan. Het gerucht doet de ronde dat Wuhan ook de eerste stad is waar het 5G-netwerk werd geïnstalleerd. Verschillende anti-5G-activisten in Engeland en Nederland staken daarom enkele 5G-antennes in brand. Ze geloven dat de 5G-straling een effect heeft op de verspreiding van COVID-19.

Deze theorie klopt niet. Wuhan is niet de eerste stad waar het 5G-netwerk werd geïnstalleerd. De technologie was op dat moment al actief in zo’n 50 andere steden. Bovendien is er geen wetenschappelijk bewijs voor enig effect van de 5G-straling op de verspreiding van het coronavirus.

De sabotage van 5G-antennes kan wel zorgen voor een storing in het mobiele communicatienetwerk, wat op zijn beurt bijvoorbeeld de toegang tot hulpdiensten in gevaar brengt.

Meer informatie over de gezondheidseffecten van 5G lees je hier:


"Gezondheidsrisico’s worden ingeschat op basis van bestaand onderzoek naar vergelijkbare 5G-frequenties"

Waar

Communicatie via elektromagnetische straling is geen nieuwe technologie. Van 1G tot 4G: allemaal gebruiken ze radiogolven om informatie te ontvangen en te versturen. De lagere frequenties van 5G (tussen 0,7 en 3,5 GHz) zijn dan ook vergelijkbaar met de frequenties van bestaande draadloze communicatienetwerken (tussen 0,9 en 2,4 GHz) en WiFi (2.4 GHz-5 GHz). De uitrol van 5G in de hoogste radiofrequenties (26 GHz) zal pas gebeuren wanneer de wetenschappelijke onderzoeken naar mogelijke gezondheidseffecten zijn afgerond.

Sinds de introductie van de mobiele telefoon werden al meer dan 32.000 studies uitgevoerd. Tot op vandaag is er nog steeds onvoldoende bewijs om aan te tonen dat elektromagnetische straling een schadelijke impact heeft op onze gezondheid. Bovendien stijgt het aantal mobiele telefoongebruikers dagelijks terwijl het aantal ziektegevallen potentieel gelinkt aan elektromagnetische straling niet evenredig stijgt. Als er toch een risico zou zijn, dan is het een klein risico dat alleen optreedt in bepaalde gevallen. Zoals bijvoorbeeld mensen die voor een lange periode aan sterke straling worden blootgesteld.

In België gelden blootstellingslimieten: de maximale hoeveelheid elektromagnetische straling waaraan je als burger mag worden blootgesteld. De grenzen van de blootstelling worden bepaald door internationale organisaties zoals de Internationale Commissie voor de bescherming tegen niet-ioniserende straling (ICNIRP), erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Belgische normen zijn nog een pak strenger dan de Europese blootstellingslimieten. De limieten beschermen ons tegen mogelijke schadelijke effecten op onze gezondheid. Daarom zullen de limieten ook bij de uitrol van 5G blijven bestaan. De slimme 5G-antennes zullen bovendien helpen bij het verlagen van de blootstellingspercentages.

Meer over straling en onze gezondheid lees je hier:


"5G is niet nodig want 4G is sterk genoeg"

Niet waar

Het aantal mobiele toestellen stijgt elke dag, net zoals het mobiele dataverbruik. Daardoor geraakt het 4G-netwerk verzadigd. Verwacht wordt dat het netwerk in Brussel tegen 2022 volledig verzadigd zal zijn. 5G is dus nodig om een antwoord te bieden op die stijgende vraag.

Elke nieuwe technologie omvat ook verschillende verbeteringen. Zo heeft 5G een verbeterde ‘latentie’: een snellere responstijd. Dit maakt 5G betrouwbaarder dan 4G. De technologie kan worden ingezet voor talloze nieuwe toepassingen zoals slimme steden en autonome voertuigen.

Meer over de technische specificaties van 5G en de economische toepassingen lees je hier:


"5G doodt vogels"

Niet waar

In 2018 werden in een wijk in Den Haag (Nederland) honderden dode vogels gevonden. De dood van de vogels werd al snel gelinkt aan de installatie van een 5G-antenne. Maar op dat moment was de 5G-technologie in die regio helemaal nog niet uitgerold. Onderzoek door de Universiteit van Wageningen toont aan dat de vogels waarschijnlijk zijn vergiftigd.


"Nederland stopt 5G-testen na bijwerkingen bij koeien"

Niet waar

Deze mythe kon niet worden bevestigd door het Agentschap Telecom in Nederland. Geen enkele test werd gestopt omwille van bijwerkingen bij koeien. Net zoals bij mensen is er geen wetenschappelijk bewijs voor de schadelijke impact van 5G-straling op de gezondheid van dieren wanneer deze binnen de blootstellingslimieten blijft. Alles over de impact van 5G op onze gezondheid lees je hier.

"Beschermen sieraden en slaapmaskers met negatieve ionen tegen 5G-straling?"

Niet waar

In sommige media en op bepaalde fora wordt promotie gemaakt voor armbanden/sieraden en zelfs slaapmaskers met zogenaamde “negatieve” ionen die kunnen gedragen worden als bescherming tegen de negatieve invloed van 5G-straling. Van dergelijke sieraden wordt vaak beweerd dat ze het afweersysteem versterken, ziektes weren, helpen om het lichaam beter te doen functioneren en ons helpen om een “evenwicht te vinden”. Dat is niet waar. Sommige van die “wearables” kunnen integendeel net heel gevaarlijk zijn, omdat ze in feite gemaakt zijn van radioactief materiaal, dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid van wie ze draagt, aangezien een grotere blootstelling aan radioactief materiaal het kankerrisico vergroot. Daarnaast kunnen ze ook een vals gevoel van veiligheid geven.

Een artikel dat onlangs in de krant “De Standaard” is verschenen, vat een studie van het RIVM over deze wearables samen.