Blogpost Mobiel telefoneren en breintumoren

Photo 1598327105686 be444f3dc064
Ontdek alle blogposts
BIPT / IBPT

BIPT / IBPT

In 2011 classificeerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) radiofrequente elektromagnetische straling (RF-EMF) in categorie 2B, wat betekent dat het gebruik van een mobiele telefoon potentieel kankerverwekkend is voor mensen. Dit betekent dat er enige aanwijzingen zijn dat RF-EMF bij mensen kanker kan veroorzaken maar dat deze zeker nog niet sluitend zijn. De beoordeling is gebaseerd op de analyse van het geheel van de beschikbare literatuur, en de beslissing over de classificatie 2B is gebeurd op basis van bepaalde epidemiologische studies die een correlatie aantoonden tussen het gebruik van mobiele telefoons en bepaalde types van hersentumoren. In laboratoriumstudies is de nodige bewijskracht om een causaal verband tussen RF-EMF en breintumoren vast te stellen echter niet aanwezig. Terwijl sommige studies besluiten dat hun resultaten het verband kunnen bewijzen, slagen andere studies er niet in om die resultaten te reproduceren. Tot nu toe zijn de reeks aanwijzingen onvoldoende om dit verband sluitend aan te tonen. Het European Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR) concludeerde in 2015 dat epidemiologische studies over blootstelling aan radiofrequenties niet wijzen op een verhoogd risico van hersentumoren of andere kankers in het hoofd of rond de nek, hoewel de mogelijkheid van een associatie met een brughoektumor open blijft.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een oproep voor systematische reviews van de literatuur gedaan om diverse gezondheidseffecten te beoordelen op basis van recente studies , waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteit van elke individuele studie en hun algemene resultaten. Onderwerpen van deze reviews zijn onder andere studies van mensen en dieren in verband met kanker en observatie- en experimentele studies op mensen in verband met cognitieve schade. De resultaten van deze reviews worden binnen de twee jaar verwacht.