Blogpost Het katalysator effect

5g in factories
Ontdek alle blogposts

Door het gebruik van 5G is men in staat om in andere sectoren het productieproces te optimaliseren en dus ook het energieverbruik te verminderen. 5G speelt dan ook een cruciale rol als katalysator (of ‘enabler’) voor de energiezuinige toepassingen in andere sectoren. Dit noemen we het katalysator of enabling effect.

Enkele voorbeelden van sectoren waarin 5G het mogelijk maakt om het energieverbruik te verlagen:

5 G traffic lights

Vervoer en mobiliteit

Dankzij de real-time communicatie die 5G mogelijk maakt, kunnen voertuigen data uitwisselen. Hierdoor kunnen verkeerscontrolesystemen worden ingezet die files bestrijden. Een voorbeeld is het verbeteren van de wachttijden bij verkeerslichten (zie Smart Junctions 5G). Daarnaast kunnen vrachtwagens aan een vaste snelheid blijven rijden of kan multimodaal transport beter op elkaar worden afgestemd. Dit heeft allemaal als resultaat dat de uitstoot vermindert.

5G in factory

Industrie

5G zal dienen als hét communicatiemiddel voor de industriële transformatie of Vlaanderen Industrie 4.0. Zo kan 5G gebruikt worden om industriële processen te stroomlijnen en logistieke keten te optimaliseren.

5g and farming

Landbouw en veeteelt

De vochtigheid van de grond opvolgen, landbouwmachines monitoren, gezondheidstoestanden van dieren bijhouden, pesticiden verminderen,… Ook de landbouw en de veeteelt optimaliseren hun sector met de hulp van 5G.

5G in smart cities

Smart Cities

Slimme sensoren verhogen de levenskwaliteit in een stad: intelligente straatverlichting bespaart energie, verkeerscirculatie wordt geoptimaliseerd,...

5G and energy

Energie

5G maakt het real-time monitoren van de distributie- en transportnetwerken mogelijk. Daardoor kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden worden afgestemd (smart grids). Een voorbeeld is dit testproject in Duitsland waar de impact van 5G op de energiesector in Adlershof en in Bonn wordt gemeten.

5G in emergencies

Noodsituaties

De hoge bandbreedte en lage latency maken 5G geschikt om sneller op te treden bij noodsituaties. Dit leidt tot minder verplaatsingen waardoor er amper nog impact is op het milieu.