Blogpost Het democratisch proces in België

5G in traffic
Ontdek alle blogposts
BIPT / IBPT

BIPT / IBPT

www.bipt.be

Het democratisch proces in België

Voortraject op Europees niveau

De lijnen voor de invoering van 5G in België worden uitgezet door Europa. In 2016 stelde de Europese Commissie voor om de 5G-netwerken gecoördineerd uit te rollen. Dat plan van aanpak werd opgenomen in het 5G Actieplan. Daarin wijst de Europese Unie drie voorkeursfrequenties aan:

  • 700 MHz
  • 3,5 GHz
  • 26 GHz

Vervolgens legde het Europees Wetboek voor elektronische Communicatie de Lidstaten een concrete kalender op voor de invoering van 5G in deze radiofrequentiebanden. De timing hiervoor is bindend en werd ook goedgekeurd door België.

Verloop in België

Het democratisch proces in België werd ingezet in juli 2018. De federale Ministerraad nam ontwerpteksten aan voor de organisatie van de veiling. De veiling kon niet worden opgestart zonder de goedkeuring van het Overlegcomité (het orgaan waarin de verschillende Belgische overheden hun beleid op elkaar afstemmen) en het Parlement. Op 11 december 2019 vond een parlementaire hoorzitting plaats over de 5G-uitrol. Daarna volgde een actualiteitsdebat.

Het officieel akkoord voor de uitrol van de veiling bleef uit terwijl de Europese deadline voor de 5G-introductie dichterbij kwam. Daarom startte het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) een procedure voor de toekenning van voorlopige gebruiksrechten in een deel van de 3600 MHz-band. Verschillende operatoren zoals Cegeka, Orange Belgium, Proximus, en Telenet Group stelden zich kandidaat. Het ontwerpbesluit voor de toekenning van de voorlopige vergunningen aan de betrokken operatoren werd  voor openbare raadpleging gepubliceerd op 23 maart 2020. 

Het voorontwerp van wet en drie ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot 5G werden eind 2019 opnieuw voor openbare raadpleging voorgelegd waarna de federale ministerraad op 22 januari 2021 het dossier herbekeek en de teksten goedkeurde. Vervolgens volgde de goedkeuring van het wetsontwerp door het Overlegcomité op 26 mei 2021. Dit werd op 17 juni ook aangenomen in de plenaire vergadering van De Kamer en op 6 juli 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Later volgde een openbare raadpleging (van 16 juli tot 31 augustus 2021) over de koninklijke besluiten met betrekking tot de multibandveiling en de 5G-gebruiksrechten.

Het Belgische Instituut voor Telecommunicatie en Postdiensten (BIPT) deelt hier meer info over de laatste stand van zaken.