FAQ Wanneer komt 5G echt naar België?

Nadat de federale ministerraad de koninklijke besluiten en het wetsontwerp voor de veiling van de 5G-rechten goedkeurde gaf ook het Overlegcomité (het orgaan waarin de Federale Staat en de deelstaten overleg plegen over zaken waarvoor ze een gedeelde bevoegdheid hebben), zijn finaal akkoord op 24 november 2021.

Het BIPT plant de veiling voor het tweede kwartaal van 2022. Nadat de operatoren de gebruiksrechten voor het 5G-radiospectrum verworven hebben kunnen ze aanvangen met de ontwikkeling ervan en bij de gewesten de nodige vergunningen vragen om hun antennes en masten te plaatsen en uit te baten.

Lees hier meer over 5G in België