24 januari 2022 In de VS worden vluchten opgeschort omwille van onrust over 5G

CM3 Website Header Sizes News Brussels Airport5 G 2 28cfda3fef8f834c480c5806768bea1a 2000 2020 12 24 084804
Ontdek alle bekijk alle nieuws
BIPT / IBPT

BIPT / IBPT

In de Verenigde Staten gebruiken bepaalde 5G-netwerken de zogenoemde “C-band” op de radiofrequentieband 3,7 GHz – 3,98 GHz (of 3700 MHz – 3980 MHz). Bepaalde vliegtuigen zijn evenwel uitgerust met radio-gestuurde hoogtemeters die gebruik maken van een nabijgelegen frequentieband, namelijk 4,2 GHz – 4,4 GHz (of 4200 MHz – 4400 MHz). Omdat beide banden mogelijk te dicht bij elkaar liggen, wordt in de VS gevreesd dat die systemen zouden kunnen verstoord worden door de 5G-signalen.

In Europa liggen de 5G-frequentiebanden verder af van de radiofrequentiebanden voorzien voor de hoogtemeters dan het geval is in de Verenigde Staten. De risico’s op interferenties zijn bijgevolg a priori kleiner in Europa dan in de Verenigde Staten aangezien de beschermingsband groter is. Het verschil in de Verenigde Staten is slechts 220 MHz (ondergrens hoogtemeter 4,2 GHz – bovengrens 5G radiofrequentieband: 3,98 GHz = 220 MHz) tegen 400 MHz bij ons in Europa (ondergrens hoogtemeter 4,2 GHz – bovengrens 5G 3,8 GHz = 400 MHz).

In dit stadium is het echter onmogelijk om het risico op interferenties volledig uit te sluiten.

Het BIPT heeft daarom naar aanleiding van de toekenning van de voorlopige gebruiksrechten in de 3,4 GHz – 3,8 GHz radiofrequentieband aanbevelingen opgesteld voor het gebruik door de mobiele operatoren van deze frequentiebanden in de buurt van Belgische luchthavens. Deze kwamen er nadat eind 2020 het BIPT door Skeyes en het Directoraat-Generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit gecontacteerd werd inzake de potentiële risico’s op interferenties van de radiohoogtemeters door de 5G-basisstations. Het BIPT had meteen een dringende brief gestuurd naar de betrokken operatoren waarin er werd aanbevolen een veiligheidszone en een voorzorgszone rond de banen van de luchthavens in acht te nemen. De maatregelen die het BIPT in zijn brief heeft aanbevolen, zijn verwant met de voorlopige maatregelen die in Frankrijk werden opgelegd.

Er zijn tot op heden geen problemen vastgesteld in België, noch elders in Europa. De Europese Conferentie van de Administraties van Post en Telecommunicatie (of CEPT) heeft evenwel begin 2021 een onderzoek gestart om een verslag te kunnen opstellen over de potentiële risico’s op interferenties van de radiohoogtemeters. Volgens het vooropgestelde schema zou er in maart 2022 een openbare raadpleging aangaande het ontwerp van verslag gelanceerd worden en zou er in juli 2022 een definitief verslag aangenomen worden. Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (of EASA) bestudeert eveneens het probleem. Er dient te worden opgemerkt dat het EASA tot op heden geen enkele omstandigheid heeft geïdentificeerd die de veiligheid in het gedrang brengt en geen enkele interferentie van de radiohoogtemeters door de 5G-basisstations heeft gemeld. In een nota aan de vertegenwoordigers van zijn lidstaten, bevestigt het EASA overigens het volgende “Based on our assessment of all the information that is currently available to us, we consider that there is no immediate need for risk mitigation actions nor for States to act.” Het EASA blijft evenwel data vergaren bij de constructeurs van vliegtuigen en apparatuur om een meer gedetailleerde risicoanalyse uit te voeren.